Om kåren

Vedums scoutkår

En scoutkår kan variera i storlek. Svenska Scoutförbundets största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har ca 120 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi 5 avdelningar fördelade på Pojkspårar-, Flickspårar-, Upptäckar-, Äventyrar-, och Utmanaravdelningar

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i vår stuga/lokal.

En gång i månaden har vi kårråd. Dit är alla ledare och scouter välkomna. Vår föräldraförening deltar också. På kårråden diskuterar man bland annat kommande aktivteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande. En stugfode sköter om vår stuga och mindre reparationer. En gång om året träffas vi en helgdag för att göra lite större underhåll i och omkring stugan.